Kurser i hantverk

SameknivFolkbildning har en väldigt lång historia i Sverige och som oftast så är det Folkhögskolor och studieförbund som står för utbildningar. Studiecirklar är vanligast hos studieförbunden och där hittar man utbildningar inom det mesta från musik till hantverk. Och det är nog där du ska kolla först om du vill gå någon kurs i hantverk.Att folkbildningen blev så fast förankrad i den Svenska myllan är för att den är till för oss medborgare att på ett enkelt sätt ta till sig ny kunskap på ett demokratiskt och jämlikt sätt. Det ska till för alla, vem som helst ska kunna söka sig till en studiecirkel eller Folkhögskola för att förkovra sig i något ämne.Hos kurser.se hittar du massor med roliga och intressant kurser som du kan gå, bland annat inom hantverk. Flertalet Studieförbund runt om i vårt avlånga land anordnar kurser i hantverk men också privata och små arrangörer där du kan lära dig att slöjda en kniv eller börja med keramik. Är du intresserad av eget skapande så kan sådana kurser vara ovärderliga för dig att antingen börja eller komma vidare i ditt skapande.