Hantering av större former av renovering i hemmet

Att äga din bostadsrätt är i allra största utsträckning en underbar frihet. Du har möjlighet att sätta din egen prägel på hur ditt hem ska se ut. Men med ditt boende kommer också ansvaret för att regelbundet hantera nödvändigt underhåll för att fortsätta hålla bostaden i gott skick. Vissa moment, exempelvis stambyten, är mer omfattande. Vi har sammanställt punkter att tänka på inför dessa projekt nedan.

Säkerställ att projektet genomförs fackmannamässigt

De större underhållsprojekten såsom stambyten, förutsätter kunskap kring relevanta byggnormer och riktlinjer. Att din renovering genomförs i linje med rådande normer kan vara en förutsättning för att få hjälp, exempelvis vid en vattenskada som uppstår. Med anledning av detta kan det vara en god idé att ta hjälp av en professionell aktör. En sammanställning av byggkonsulten Frakka ger dig ytterligare punkter att tänka på inför ett stambyte.

Hantering av stambyte i en bostadsrättsförening

Ett stambyte i en hel bostadsrättsförening är ett omfattande projekt, som kommer beröra alla medlemmar under byggprojektet. Därför är det viktigt att på förhand ha hittat en överenskommelse i föreningen kring frågor som kan leda till konflikter. Exempelvis temporära boenden, avgifter under genomförandet och hantering av olika standarder i badrum är frågor som kan vara aktuella. Prata gärna med bostadsjurister om ni har frågor som en bostadsrättsförening bör ta ställning kring inför det kommande stambytet.