Hantverk hemma

takHusägande är inte en enkel resa. Det är så gott som alltid mycket att göra men många gånger kan de utmaningar man ställs inför vara både roliga och givande. Här är en lista på de enligt oss bästa projekten att ta sig an som hantverkare. 

Tak

Att byta tak är ett stort men mycket givande projekt som vi redan tidigare har skrivit om här på sajten. På grund av dess storlek och kostnad är det självfallet inte något man bör ta sig an utan anledning utan bör huvudsakligen göras om taken har börjat bli gammalt eller visa tecken på slitage.

Ytterväggar

Att byta ytterpanelen på väggarna är även det ett mycket stort projekt som gärna får involvera flera personer tack vare alla arbetsmoment. Den nya panelen behöver förutom att sågas till och spikas upp även målas inte bara en gång.

Golv

Nytt golv gör en enormt stor skillnad i ett rum. Oavsett om golvet bara är slitet eller du helt enkelt vill ha ett nytt utseende så är det med dagens klickgolv enormt enkelt att genomföra bytet eller uppgraderingen. Beroende på hur mycket man gillar som hantverkare kan det även uppskattas hur mycket jobb det är att såga upp hål för alla elementrör och liknande som finns längst väggkanten.